سخنان زیبا و کوتاه

برسنگ قبر من بنويسيد شيشه بود تنها از اين نظر كه سراپا شكسته بود. انسان شناس

2023-02-05
    ن رقز
  1. یوهان ولفگانگ فون گوته شاعر
  2. قــــدر لـحـظـه ها را
  3. پست و بی عاطفه باشد
  4. با کیفیت 480p
  5. 47
  6. سخنان زیبا و جملات زیبای سعدی