اقرار

اقرار کنم برابر دشمن و دوست کانکس که مرا بکشت از من بحل . #ندا_جوادیبا صدا و موزیک: #آرش_خاتمی#موزیک#ترانه#ترانه_سرا اعتراف اجباری

2023-02-07
    سلام عليكم و عليكم السلام
  1. إقرار استلام مستحقات أنا /
  2. Explanation: I,name of person acknowledge that---
  3. acknowledgment
  4. sanction
  5. إقــرار وإخطــار
  6. The adoption of the programme of work would be a pole position one